Trädfällning Uppsala – tips och råd 

En trädfällning i Uppsala kan ske av olika skäl – men oavsett vilken anledning som ligger bakom så handlar det om ett betydligt mer komplext projekt än vad många vill göra gällande. 

Trädfällning – i synnerhet i skogen, men även privat – kräver årligen en massa människoliv. Det säger också en hel del: om utbildade skogshuggare riskerar att sätta livet till i samband med deras arbete – hur ska du som privatperson kunna genomföra uppgiften? 

Viktig med rätt kunskaper 

Trädfällning i Uppsala kräver kunskap, rätt utrustning, erfarenhet och förmåga att planera och bedöma risker. I vissa fall kan även marklov behövas och det gäller för trädfällning i tätbebyggda områden inom detaljplan.

 Innan du ens planerar att fälla ett träd på din tomt så bör du således först kolla upp att du får göra det. Ditt nästa steg bör sedan, baserat på det vi ovan gått igenom, vara att kontakta ett företag inom trädfällning i Uppsala och få ett professionellt jobb utfört. 

Även om du anser att det träd som ska fällas är litet och att du själv kan klara det genom att använda din motorsåg så bör du alltid få en bedömning innan.

Använd ditt Rut-avdrag för trädfällning 

 Ett träd – oavsett storlek – kommer med enorma krafter och kan skada både dig, ditt hus, din bil – och grannens egendom – i samband med en trädfällning. 

Professionell hjälp är inte särskilt dyrt och som privatperson kan du dessutom använda ditt Rut-avdrag och dra av halva kostnaden för arbetet. Utöver den ekonomiska fördelen så kan du även inkludera exempelvis kapning av trädet – om du är i behov av ved – bortforsling av sly och stubbfräsning om du väljer ett professionellt företag. 

Handlar det om att ett träd skuggar din uteplats så kan det dessutom räcka med att beskära trädkronan och alltså både äta kakan och ha den kvar. Man får inte glömma att träd också fyller viktiga funktioner i att binda avgaser, dämpa ljud och ge fåglar och andra djur viktiga miljöer att vistas i.  

Mer information om trädfällning i Uppsala kan du hitta på denna webbsida: trädfällninguppsala.nu