Ställningar Stockholm – bidrar till säkerhet 

Enligt en undersökning gjord av AFA Försäkring så står fallolyckor för 40% av de arbetsrelaterade olyckorna vi ser i Sverige. Detta säger också en hel del om vikten av ställningar i Stockholm – och om vikten av att välja rätt partner i den frågan. 

För, det finns krav på att ställningar i Stockholm – och övriga Sverige, givetvis – ska användas vid arbete som sker på över 2 meters höjd. De olyckor vi ovan nämnde handlar sällan om att ingen ställning funnits och förhindrat fallet – istället handlar det om undermålig montering och att det saknats exempelvis räcken. 

Viktigt med säker montering 

Det gör att man måste vara mer noggrann som byggföretag och som större entreprenör i samband med att man väljer ett företag som erbjuder lösningar inom ställningar i Stockholm. 

En ställning ska vara stabil, den ska vara rätt monterad – och den ska vara anpassad för det arbete som ska ske och för den tyngd som den dagligen ska bära. Det är en fråga att ta på större allvar, vilket också visas av den statistik vi ovan nämnde. 

Ställning i Stockholm för en privatperson 

Det sker även olyckor i samband med att privatpersoner ska bygga och renovera. Där handlar det emellertid ofta om att man inte använder en ställning i Stockholm överhuvudtaget. De regler om krav på ställning i samband med att arbete ska genomföras på en höjd över 2 meter gäller nämligen inte för privatpersoner då dessa inte omfattas av reglerna som Arbetsmiljöverket tagit fram. 

Som privatperson så bör man emellertid alltid se till att hyra ställning om det handlar om ett sådant arbete. Det handlar om samma faror och det handlar om samma stora risk för att göra sig illa. En ställning i Stockholm kan rädda liv – och utöver det så bidrar den även till att ditt arbete både sker snabbare och blir roligare att utföra.